Samuli Voutila Rehellisesti isänmaallinen

Vastine Paateron ja Tuomiojan asevastaiseen sekä epäisänmaalliseen kirjoitukseen

Sirpa Paatero (sd) ja Erkki Tuomioja (sd) julkaisivat 9.6.2018 Helsingin Sanomissa heille tyypilliseen asevastaiseen politikointiin liittyvän asenteellisen ja valheellisen mielipidekirjoituksen koskien aseenomistusta Suomessa. Kirjoitus sisältää sen verran paljon väittämiä tai muunneltua totuutta, että ajattelimme hieman oikaista heidän epäisänmaallisia tekstejään.

Väite: "EUROOPAN UNIONIN ampuma-asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että ampuma-aseiden sisämarkkinat toteutuvat ja EU-kansalaisten turvallisuus taataan."

Euroopan maiden kansalaisia on viimevuosina kohdannut useita ampumavälikohtauksia, joissa on käytetty luvattomia sarjatuliaseita, jotka eivät ole peräisin yksityisiltä kansalaisilta, vaan rikollisin keinoin Schengen-alueella valmistetuista tai tuoduista entisistä sotilasaseista. Tällaisiin aseisiin ei voida vaikuttaa vaikeuttamalla yksityistä aseenomistusta missään Euroopan maassa, vaan ainoa keino on parantaa rajavalvontaa ja poliisien resursseja. Tätä ei tietenkään Paatero ja Tuomioja halua myöntää, sillä heille rehellisten aseenomistajien kiusaaminen on tärkeämpää kuin rikolliset.

Väite: "Lähtökohtana on estää erityisen vaarallisten aseiden ja niiden osien päätyminen vääriin käsiin."

Yksityisillä kansalaisilla ei ole hallussaan erityisen vaarallisia ampuma-aseita, eikä siviiliaseilla ole tehty vakavia joukkosurmia. Yksityinen aseenomistus ei ole uhka yleiselle turvallisuudelle ja järjestykselle. Päinvastoin. Yksityinen aseenomistus parantaa kokonaisturvallisuutta ja kykyämme suojata maatamme, läheisiä ja omaisuutta.

Väite: "Toisin kuin ammunta- ja aseharrastajien lähettämässä runsaassa palautteessa väitetään, esitys ei millään tavoin vaikeuta Suomen eurooppalaisessa mittakaavassa poikkeuksellisen laajaa reserviläistoimintaa."

Esitys toteutuessaan estää yhdistyksiä hankkimasta puoliautomaattikivääreitä normaalikokoisilla lippailla ja antaa vain MPK:lle oikeuden järjestää reserviläisammuntoja nykyisellä tasolla. Tämä taas alentaa reserviläisten kenttäkelpoisuutta, heikentää kokonaisturvallisuuttamme ja kykyämme reagoida erilaisiin uhkiin nopeasti. Kenties tämä on Paateron ja Tuomiojan tarkoitus?
 

Väite: "Harhaanjohtavinta toimeenpanolakia vastustavassa kampanjoinnissa on pyrkimys antaa täysin virheellinen käsitys, että Suomen puolustusjärjestelmä ja reservin kouluttaminen perustuisivat joiltain osin reserviläisten kotona säilyttämiin aseisiin."

Puolustusvoimien resursseja kouluttaa ja ylläpitää reservin ampumataitoa on viime vuosikymmenenä rapautettu mittavasti, jolloin läheskään kaikkia sijoitettuja reserviläisiä ei voida kouluttaa eikä heidän muitakaan reserviläistaitoja voida ylläpitää. Ainoastaan MPK:n ja reserviläisyhdistysten toteuttama vapaaehtoinen ja omakustanteinen koulutus ylläpitää reservin taitoja. Tämä on fakta, jonka myös puolustusvoimien kenttäväki tietää. Ampumataito säilyy ja kehittyy vain ampumalla, ei kirjekursseilla.
 

Väite: "Suomen puolustusjärjestelmä ei ole milloinkaan perustunut yksityiseen aseenomistukseen. Tällä ei ole myöskään merkitystä valmiuden ylläpidon kannalta. Puolustusvoimat kykenee varustamaan sekä kouluttamaan ammattitaitoisesti ja vastuullisesti kaikki sodan ajan joukot."

Ei aiemmin, nykyään kyllä, koska puolustusvoimien resurssit ovat ajettu niin ahtaalle. Puolustusvoimat ei kykene asianmukaisesti varustamaan saati kouluttamaan läheskään kaikkia sodan ajan joukkoja, koska sillä ei ole riittäviä henkilöstö tai kalustoresursseja. Aktiivisten reserviläisten omakustanteisesti hankkima varustus on laadullisesti jopa puolustusvoimien varastoissa makaavaa varustusta laadukkaampaa. Tämän vuoksi aktiivisia reserviläisiä tulee palkita, ei rangaista.

Väite: "Ampuma-aseharrastukselle ei ole tarvetta esittää maanpuolustuksellista oikeutusta tai yhtymäkohtaa. Myöskään reserviläisten sijoittaminen sodan ajan joukkoihin ei perustu ampumataitoon. Sodan ajan suorituskyvyn kannalta merkitystä on yksilön toimintakyvyllä, joka on laaja kokonaisuus. Tässä ampuma­taito on toki eräs – jokseenkin pieni – osatekijä."

Ampuma-aseharrastus nimenomaan on maanpuolustuksellisesti merkittävä asia. Se parantaa yhteishenkeä ja motivaatiota. Yksilön toimintakyvyn kannalta ammuntaharrastus on merkittävä tekijä, koska varsinkin rasituksen alainen ammunta on todella fyysinen laji. Se parantaa siis toimintakykyä monella tasolla. Ampumataito on sotilaan yksittäisistä taidoista merkittävin.
 

Väite: "Väärä on myös käsitys siitä, että yksityisillä aseilla voisi olla merkitystä sodan aikana hyödynnettävinä sotavarusteina. Yksityisille aseille ei kyetä järjestämään huoltoa, varaosia tai edes sopivia patruunoita. Tällainen sekalaiskalusto muodostaisi todennäköisesti logistisen kaaoksen."

Suuri osa reserviläisten käyttämää kalustoa käyttää samaa ampumatarviketta kuin puolustusvoimienkin aseet. Logistiikka on taito- ja tahtolaji. Kaikki on järjestettävissä, kun siviilipuolen resurssit ja logistiikkaketju toimii yhdessä puolustusvoimien kanssa. Sotiemme sankarit kykenivät tähän, miksi me emme?

 

"Lukuisissa palautteissa on korostettu, kuinka suuri aseita harrastava yhteisö Suomessa on. Poliisin asetilastoa tarkastelemalla nähdään kuitenkin se, että niin sanottu reserviläis­ammunta on pienen vähemmistön harrastus. Tämä vähemmistö on ikärakenteeltaan sellainen, ettei sen varaan rakenneta todellisia suorituskykyjä."

Kirjoittajilla ei liene mitään käsitystä siitä mistä suorituskyky muodostuu. Yhteishenki, yhdessä tekeminen ja sen tuoma motivaatio on voima, jota ei kannata aliarvioida. Ammuntaharrastus kiehtoo nuoria ja varsinkin nuoret naiset hakeutuvat tällä hetkellä vapaaehtoiseen asepalvelukseen sankoin joukoin. Kun katsoo MPK:n järjestämiä koulutuksia ja koulutusvuorokausia JA reserviläisyhdistysten omaa toimintaa, voidaan sanoa, että harrastajamäärät ovat vain nousussa. Ja ymmärtääkseni demokratiassa myös pienillä vähemmistöilläkin on oikeus harrastaa niitä harrasteita, joita kokevat omakseen. Miksi kirjoittajien mielestä pienen vähemmistön harrastus pitäisi kieltää tai vaikeuttaa? Suomi niittää mainetta maailmalla niin practicalissa, haulikko- ja kasa-ammunnassa. Väitteissä heijastuu yleinen asevastaisuus ja pelaaminen maanpuolustuksen heikentämiseen, jota väitteillä tosiasiallisesti halutaan hakea.


"Lakiluonnoksen mukaan aktiivinen reserviläinen voisi jatkossa saada aseluvan direktiivissä kiellettyyn ampuma-aseeseen tietyin edellytyksin. Eduskuntakäsittelyssä on syytä perehtyä tarkasti siihen, millaisia nämä edellytykset olisivat ja onko tällainen lupakategoria ylipäätään tarpeellinen. Näkemyksemme on, että niin aselain kuin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain kohdalla on pyydettävä myös perustuslakivaliokunnan lausunto."

Tällainen lupakategoria on ehdottoman tarpeellinen. Eduskuntakäsittelyssä olisi syytä myös perehtyä tarkasti siihen, onko tällaiset isänmaanvastaiset ulostulot kansanedustajilta tarpeellisia ja keiltä ne on tilattu. Herää kysymys siitä, yrittääkö ulkopuolinentaho puuttua suomalaiseen maanpuolustukseen vaikuttamalla kansanedustajiin? Kenen asialla kansanedustajat ovat ja kenen tosiallisia tarpeita he palvelevat?

Eduskunnan tehtävä on palvella kansaa ja sen hyvinvointia. Ei tehdä epäisänmaallista politiikkaa. Toivottavasti kansalaiset muistavat tämän myös äänestyspaikoilla seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Kuopiossa, 10.6.2018

Aktiiviset reserviläiset,

Samuli Voutila ja Esa Nyyssönen  

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (24 kommenttia)

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Anteeksi nyt.
Mutta onko asevastaisen vastakohta ehkä " asemyönteinen" .?
Ase tai mieluummin useita joka kotiin?

"Joko lapsellasi on oma kirjastokortti , matkakortti ja oma ase ?"
"Joko lapsesi on liittynyt sotilaspoikiin ja - tyttöihin ? "

Anteeksi, että kysyn.

Erkki Tuomiojan käsiin antaisin kyllä taas luottavaisin mielin ulkopolitiikan hoidon.
Tämän kirjoituksen jälkeen vielä luottavaisemmin.

Käyttäjän SamuliVoutila kuva
Samuli Voutila

Ei Suomessa asetta/aseita saa ilman käyttötarkoitusta. Yleisimmät syyt ovat metsästykseen, ampumaharrastukseen ja reserviläistoimintaan liittyvät seikat. Miten näitä harrastuksia toteutetaan, jos aseita ei saa olla hyvämaineisilla ja rehellisillä kansalaisilla?

Lisäksi Suomessa tapahtuu äärinmäisen harvoin rikoksia laillisilla aseilla. Mikäli aseisiin liittyviin negativiisin lieveilmöihin halutaan puuttua, koskee se lähinnä rikollisuutta. Sillä taas ei ole mitään tekemistä kunniallisten reserviläisten, metsästäjien tai ammuntaa harrastavien kansalaisten kanssa.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää

Hyvä. Hakkaa sitä olkiukkoa, joku saattaa olla jopa niin tyhmä, että luulee sinun puhuvan itse asiasta

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

"Suomen puolustusjärjestelmä ei ole milloinkaan perustunut yksityiseen aseenomistukseen." Kyse ei ole pelkästään maanpuolustuksesta, vaan kansalaisten laajan aseenomistuksen idean taustalla on myös ajatus siitä, että sillä taataan kansalaisille viimesijainen mahdollisuus puolustautua liian tyrannimaiseksi muuttuvaa hallintoa kohtaa. Ajatus on lähtöisin USA:sta ja sen taustalla on Pohjois-Amerikan siirtokuntien vastarinta tyrannimaisiksi miellettyjä Britannian parlamenttia, Yrjö III:tta sekä Englannin lähettämiä ammattisotilasjoukkoja kohtaan.

Yksityinen aseomistus takaa epäsuorasti sen, että vallanpitäjien on otettava myös kansalaisten mielipiteet huomioon, jos esimerkiksi demokraattinen päätöksentekojärjestelmä korruptoituu lopullisesti.

Tsaristisen hallintoperinteen Suomessa tämä näkökulma on tosin jäänyt kokonaan huomiotta.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Käytännössä Borgman sanoo että jos laillinen hallintovalta tekee kansalaisten mielestä tarpeeksi huonoja päätöksiä, näille on annettava mahdollisuus ryhtyä aseelliseen kapinaan.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Jouni Borgman, jos sinulla on aseita ja aselupia, niin ne pitäisi poliisin ottaa sinulta pois. Ihailet ja esittelet julkisesti laittomia syitä aseiden hallussapitoon. Suomessa aselupia ei saa jos esittää varautuvansa viranomaisten tai muiden kansalaisten ampumiseen.

Takavuosina eräältä vanhalta mieheltä vietiin aseet, kun hän vastusti kiukkuisesti (mutta sanallakaan aseilla uhkailematta) moottorikelkkareitin tekemistä mailleen.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Odottelen tässä Voutilan kannanottoa Borgmanin viestiin. Voutila kun leimaa aserajoituksia kannattavat "epäisänmaallisiksi" kun taas Borgmanin mielestä aseita pitää olla kansalaisille jotta nämä voivat ampua valtiojohdon jos eivät tykkää päätöksistä.

Käyttäjän ToniPihkola kuva
Toni Pihkola Vastaus kommenttiin #7

Borgmanin kannanotto oli ihan hyvä, ja tosiaan yleisin käytetyistä argumenteista vapaamman aseen omistamisen puolesta nimenomaan yhdysvalloissa. Kyse ei ole hyökkäämisestä hallintoa vastaan, vaan puollustautumisesta sen varalta, että se korruptoituu liikaa.

Esa Nyyssönen Vastaus kommenttiin #7

Borgmanilla näyttää kyllä nyt menevän puurot ja vellit vähän sekaisin, joten en siihen voi ottaa kantaa.

Minusta kansalaisilla saa olla hallussaan aseita, mikäli he haluavat harrastaa jotain ampumaurheilua tai metsästystä. Ei ole mitään syytä rajoittaa hyväksyttäviä käyttötarkoituksia, koska aseet ja niillä harrastaminen ei ole mikään ongelma eikä yleinen turvallisuus ja järjestys vaarannu.

Rikollisten käyttämiin aseisiin ei voida vaikuttaa asettamalla lainkuuliaisille kansalaisille rajoituksia, varsinkin jos rajoitukset perustellaan valheellisesti.

Kari Seppänen Vastaus kommenttiin #7

Eihän "oikeus vallankumoukseen" (joidenkin mielestä jopa velvollisuus) ole mikään ennen kuulumaton idea vaan käsite kuuluu mm. liberalismin perusteisiin. Tietysti legalisteille, joille laki on laki vaikka olisikin kuinka huono, tällainen käsite on kammotus.

Yksi liberalismin kantaisistä, John Locke, totesi aikoinaan:

"... whenever the Legislators endeavour to take away, and destroy the Property of the People, or to reduce them to Slavery under Arbitrary Power, they put themselves into a state of War with the People, who are thereupon absolved from any farther Obedience, and are left to the common refuge which God hath provided for all men against force and violence. ... [Power then] devolves to the People, who have a Right to resume their original Liberty, and, by the Establishment of a new Legislative (such as they shall think fit) provide for their own Safety and Security, which is the end for which they are in Society."

Eiköhän tuo tänä päivänäkin ole paikallaan.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

1. Väite..höpötät jotakin omaasi etkä vastaa väitteeseen mitenkään.

2. Väite..et vastaa siihenkään.Onko jenkkilässä mielestäsi kansalaisten turvallisuus hyvällä mallilla ?

3. Väite..olkiukkoja hakkaamaan. Sehän on isänmaalista!

4. Väite..jälleen höpiset omia etkä vastaa väitteeseen.

5. Väite..nyt vastasit väitteeseen.Pystytkö todentamaan myös sen myös?

6. Väite..onko todisteita olemassa?

7. Väite..eli siis on ihan tuulesta temmattua logistiikan ongelmat sotatilanteessa?

8. Väite..myönnät se olevan oikein,mutta vetoat tunteisiin.

9. Väite..niin. Olisiko myös aiheellista perehtyä myös siihen loukkaako kaltaistesi isänmaallisuudesta höpöttävien jutut kansalaistuntoja sen verran,että päätyvät isänmaanvastaiseksi toiminnaksi. Minusta olisi aika tarkastella asiaa tältä kantilta.

Et tunnu käsittävän ajatusta demokratiasta ollenkaan joten päädyt olemaan itse se Suomeen vaikuttava ulkopuolinen taho. Aika erikoinen asetelma,ettenkö sanoisi.

Esa Nyyssönen

1. Tämä väite sisämarkkinoista ja turvallisuudesta on vain sisällötöntä korukieltä, koska asedirektiivi oli jo pöytälaatikossa esivalmisteltuna ja tempaistiin esiin Ranskan terrori-iskujen jälkeen. Ampuma-aseiden sisämarkkinat luvallisten ampuma-aseiden osalta on ollut aivan toimivat jo vuosien ajan. EU-kansalaisten turvallisuus ei vaarannu yksityisten aseharrastajien harrastustoiminnan johdosta milläänlailla, koska se on ollut jo aiemmin tarkkaan säännösteltyä ja tarkkailtua toimintaa. Viimekädessä asedirektiivin tarkoitus oli vain rajoittaa yksityishenkilöiden aseenomistusta sekä mm. kerätä kansalaisilta aseita pois ilman korvausta. Onneksi se ei toteutunut niin kattavasti kuin direktiivin ensiluonnos esitti. Rikollisten käyttämiin aseisiin, jotka tulevat EU-alueelle EU:n vuotavalta itärajalta, voidaan vaikuttaa vain rajavalvonnan resursseja tehostamalla, ja niitä resursseja ei haluta lisätä.

2. Jenkkilän aselait ovat osavaltiokohtaiset ja sielläkin suurin osa aseisiin liittyvistä ongelmista tulee rikollisuudesta. Tottakai luvut sieltä näyttävät meihin verrattuna hurjilta, mutta on muistettava, että siellä asustaa n. 350 miljoonaa ihmistä ja kulttuuri ja lainsäädäntö mm. omaisuuden ja itsensä suojaamisen kannalta on aika erilainen. Yhdysvalloissa eniten aseisiin liittyvää rikollisuutta on osavaltioissa, joissa on todella tiukat aselait.

3. -

4. Väitteeseen kyllä vastattiin.

5. Tervetuloa vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan mukaan, siellä nähdään mikä se jaettava varustus parhaimmillaan tai vähimmillään on, joukko-osastosta riippuen. Tuomiojan väitekö on absoluuttinen totuus?

6. Ammuntaharratus parantaa keskittymiskykyä, fyysistä kuntoa ja motoriikkaa. Lisäksi mm. ampumakoulutusopas sanoo jo ensisivuillaan sotilaan tärkeimmän yksittäisen taidon olevan ampumataito. ks. puolustusvoimien oppaat.

7. Logistiikka sotatilanteessa on haastavaa. Kuitenkin ko. tilanteessa puolustusvoimien alaisuuteen alistetaan kaikki mahdollinen kalusto maastoautoista, traktoreista, kuorma-autoista ja kaivinkoneista. Miksi aseet ja patruunakalusto olisi jotenkin erilaisessa asemassa, koska pitäähän muutakin kalustoa huoltaa.

8. Saako mielestäsi vähemmistöjä syrjiä mielivaltaisesti?

9. Isänmaallisuutta on toki monenlaista. Miksi valmius- ja varautumiskoulutus omaehtoisesti ja omakustanteisesti olisi isänmaanvastaista toimintaa. Kyseisiä taitoja harjoitellaan niitä tilanteita varten, joita ei toivota koskaan tapahtuvan. Siltikin ne taidot on hyvä osata.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

2. Kulttuuriin jne.vetoaminen on aika hanurista,koska olisitko sitten vastaan asiaa,jos täälläkin kulttuuri vaihtuisi samaan kuin siellä vai sitäkö tässä nyt isänmaallisesti tahdotaankin?

5. Eli minun pitäisi tulla aikuisten kanssa leikkimään pyssyillä,että saisin vastauksen blogistin väitteelle,oikeastiko? Tuomiojan väiteestä en tiedä,kun hän ei ole tässä keskustelussakaan osallisena niin en pääse kysymään. Kai te nyt sitten tiedätte oman väitteenne pitävyyden,kun niin väitätte?

6.ai..no jos siinä opuksessa niin sanotaan,niin tottahan sen on oltava.

7. Niin..siis blogisti olikin väärässä.

8. Missäs olen noin väittänyt?

9. Olenko esittänyt niiden olevan isänmaanvastaista toimintaa? Ne taidot tulee yleensä tarpeeseen,kun asioita aletaan pyhittämään isämaallisuudella tai haukkumaan toisia epäisänmaallisiksi tai vieraan vallan kätyreiksi. Silloin isänmaallisuuden nimissä muodostetaan kansan keskeltä vihollinen joka pitää eliminoida tavalla tai toisella.

Esa Nyyssönen Vastaus kommenttiin #15

2. Juu ei. Pointtina olikin lähinnä se, että jenkkilä on vähän huono vertailukohta nyt yhtään mihinkään. Varsinkaan aselaki- tai aseharrastusasioissa, koska siellä ne kulttuurierot ja lainsäädäntö eroaa osittain kohtalaisen paljon paikallisesta. Enkä tainnut väittää, että isänmaallisesti tahdottaisiin jenkkiläistä asekulttuuria tänne. Suomen NRA on aika vitsi.

Mutta tosiaan vaarallisten aseiden päätyminen vääriin käsiin onnistuu vain eu:n ulkorajojen paremmalla valvonnalla. Lainkuuliaisten kansalaisten harrastusvälineitä ei käytetä eikä niitä joudu merkittävästi rikollisten käsiin kun toimitaan jo olemassaolevien lakien mukaan. Rikollisia ei metsästysaseet kiinnosta, vaan nimenomaan huonosti dekotut entiset sotilasaseet, jotka on helppo muuttaa autotallissa olevilla työkaluilla takaisin toimiviksi sekä toki Balkanin 90-luvun sotien jälkimainingeissa katosi aivan helvetisti kevyttä sarjatuliasekalustoa, jota on eu-alueella saatavilla. em. välineisiin on hankala puuttua lainsäädännöllä, koska ne eivät ole luvallisia olleet milloinkaan.

5. No, kertausharjoituksissa jne. kuulee ja näkee kaikenlaista, mutta en voi/halua asiaa avata tämän enempää, koska tarkempi (julkinen) keskustelu joukkojen varustuksesta kuuluu puolustusvoimille. Pointti olikin varustuksen asianmukaisuudella. Lisäksi puolustusvoimien materiaalia ei vapaaehtoiseen koulutustoimintaan saa, koska nykyinen lainsäädäntö ei sitä mahdollista.

6. Niin, toki voit esittää muita mielipiteitä, mutta itsekin pidän sotilaan tärkeimpänä yksittäisenä taitona ampumataitoa, olkoon käytetty asejärjestelmä mikä tahansa.

7. Ei ollut, selvensin pointtia, joka ei tainnut aueta.

8. En väittänyt, että olisit väittänyt. Esitin kysymyksen.

9. Täällä ei olla eliminoimassa ketään, vaan oikaisemassa virheellisiä ja valheellisia väittämiä. Sitä kutsutaan myös keskusteluksi ja mielipiteenvaihdoksi.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #16

5. Keskustelu varustelusta koskee,ainakin toivottavasti,ensisijaisesti maksajia.Puolustusvoimat sitten toimivat sillä rahalla mikä niille kulloinkin osoitetaan. Toki siellä kuuluu keskustella myös asiasta. Toki voidaan jatkaa tällä linjalla missä maksajilla on vain maksajan rooli ja ministeri myöten koitetaan kertoa miten kansalaiset eivät saa tai osaa keskustella asiasta.

6. Juu,saat toki pitää. Minä en pidä sitä tärkeimpänä.

7. Toki ymmärsin,mutta valtio on varusteltu tietyillä asetyypeillä mahdollisen konfliktin varalle..näkisitkö järkevänä sekoittaa jo muutenkin varmasti hankalaa täydennystä ? Joukot ilman ammuksia on toki hyviä täytejoukkoja,jos ne osaa vain ampua hyvin,kuten esitit tärkeimmäksi ominaisuudeksi.

8. En koe fiksuna toimintana syrjiä vähemmistöjä,koska ei milloinkaan tiedä milloin itse kuuluu siihen.

9. Millaisen keskustelun luulet muodostuvan,jos lähtökohtana on epäisänmaallisuus vs. Isänmaallisuus mistä tahansa aiheesta? Täytyy olla hieman simppeli tyyppi,jos kuvittelee edes olevan siitä kysymys tässä aiheessa.

Esa Nyyssönen Vastaus kommenttiin #20

5. Juu, toki. Tarkoitinkin, etten koe olevani siinä asemassa, että haluan julkisesti huudella miten paljon ja mitä varustetta on varattu millekin joukolle. Jos asia tuodaan julkiseen keskusteluun, on se tultava pv:n suunnasta. Tuomioja kuitenkin kirjoittaa höpöjä, sen voin sanoa.

6. Ok.

7. Prosentuaalinen osa res-aseista käyttää samaa a-tarviketta kuin kotimainen RK. Lisäksi en usko, että harrastajien/seurojen/aseliikkeiden/tukkureiden varastot ovat nollatasoa ja vaikka olisi, sekin materiaali ohjattaisiin sinne missä sitä tarvitaan. Lisäksi suomalainen tapa kouluttaa aseenkäyttöä pitää kiinni ajatuksesta, ettei patruunoita ole tuhlattavaksi asti.

8. Tälläkertaa, vaikkakin kyse on vain harrastavasta vähemmistöstä, on ihan yhtälailla kyse ihmisoikeuksista ja siitä onko oikein vaikeuttaa ihmisten elämää tarpeettomasti ja syyllistää heitä asioista, joihin he eivät ole syyllistyneet. Olen siis kanssasi täysin samaa mieltä.

9. Henkilökohtaisesti pidän Tuomiojan ja Paateron mielipidekirjoitusta epäisänmaallisena mielipidekirjoituksena, koska sen esittämät väittämät ovat valheellisia, harhaanjohtavia ja tarkoitushakuista propagandaa. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta kun hän julkaisee yksityistä aseenomistusta vastustavaa tekstiä.

Käyttäjän KimmoMattiAaku kuva
Kimmo Matti

Tuomiojan ja Paateron agenda on toisintoa 1930-luvun lopun Saksasta . Historia on toistamassa itseään....

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Niin, silloinkin kyseinen ideologia lyötiin natsien toimesta väkivalloin. En usko kyseisen aatteen nousuun, en ainakaan Suomessa, enää uudelleen.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Moderniin ilmapuolustuspainotteiseen puolustuskonseptiin ei kuulune suuri jatkuvasti koulutettava reserviläisarmeija. HX- ja laivue 2020 -hankkeet toteutuessaan siirtävät Suomen puolustuksen vahvasti meri- ja ilmavoimapainotteiseksi. Maavoimia tullaan supistamaan edelleen.

Reserviin koulutettavien lukumäärä tule pienentymään jo siksi, että uusien HX-hävittäjien hankinta- ja huoltokulut tulevat olemaan huomattavasti korkeampia kuin nykyisten Hornetien.

Puoliautomaattisten sotilasaseiden yksityiselle omistukselle ei ole näin tarvetta ainakaan maanpuolustuksellisista syistä. Tarvittavat pienenevät reservit voitaneen kouluttaa riittävän kattavasti tulevaisuudessa ainoastaan puolustusvoimien toimesta puolustusvoimien aseita käyttäen.

Suomi voinee siirtyä turvallisesti EU-käytäntöihin myös sotilasaseiden luvituksessa.

Esa Nyyssönen

Totta on, ettei ilmapuolustuspainotteiseen konseptiin kuulu reserviläisarmeija. Harmillista kommenttisi kannalta on se, ettei meidän puolustus perustu eikä tule perustumaan vain ilma- tai meripuolustukseen.

Paikallis- ja maakuntajoukkoja kehitetään edelleen vahvasti, jolloin jokaisen reserviläisen taidoille on tarvetta ja kysyntää.

Puoliautomaattisia sotilaseita ei ole olemassa, eikä "sotilasaseille" muutenkaan myönnetä hallussapitolupia. Reserviä ei tälläkäänhetkellä kyetä riittävästi kouluttamaan puolustusvoimien toimesta pv:n kalustolla, joten jatkuvasti pienenevät resurssit eivät tule mahdollistamaan sitä tulevaisuudessakaan.

Eu:lla ei ole käytäntöjä sotilasaseiden luvituksessa. Sotilasaseet ovat puolustusvoimien / armeijoiden kalustoa, joista vastaa valtio itse.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Sotilasaseiden ja nykyisten ns. reserviläisaseiden ero kuin veteen piirretty viiva.

Tilanne HX- ja laivue 2020 hankkeiden toteutumisen jälkeen on erilainen kuin nykyään. Maavoimien miesvahvuutta tullaan pienentämään entisestään.

Reserviläistoiminnalle on tietenkin aina tarvetta. Suomi ei tule tietenkään luopumaan asevelvollisuudesta.

Esa Nyyssönen Vastaus kommenttiin #14

Sotilasaseet on alunperin suunniteltu ja rakennettu valittavalle tulelle, eli sarja/kerta/pursketuli. Reserviläisaseet on suunniteltu ja rakennettu siten, että niiden rungoista, luistista sekä laukaisukoneistosta puuttuu jo alunperinkin sulkuvarmistimen osat tai mahdollisuus asentaa ne. Reserviläiskivääristä et saa muutettua sarjatuliasetta edes vaihtamalla laukaisukoneisto, vaan se teetättää ammattinsa osaavallekin asesepälle kohtalaisen paljon koneistustöitä. Vaikka aseet näyttävät ulkoisesti samanlaisilta, on rungon sisällä kohtalaisen mittavat erot, jotka eivät kylläkään maallikon silmiin taida sattua.

Mikäli ase on muutettu alunperin sotilasaseesta vain kertatulta ampuvaksi, teetättää se silti aivan yhtä paljon koneistustöitä, koska sulkuvarmistimeen liittyvät osat on vaihdettu tai tehty muuten käyttökelvottomiksi.

Eli sitä veteen piirrettyä viivaa saa aika huolella meloa.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #17

Eikö tässä asiassa ollut pohjimmiltaan kysymyksessä reserviläisaseiden 30 patruunan lippaan rajoittaminen 10 patruunan lipaskokoon?

Esa Nyyssönen Vastaus kommenttiin #24

Ei noin yksiselitteisesti. Vaan saman aseen jakaminen kahteen eri kategoriaan sen mukaan, minkä kokoinen lipas siihen kiinnitetään. Yli 10ptr, A-kategoria, 10 tai alle B-kategoria. Eli lipas, joka ei ole edes aseen osa, määrittelisi jatkossa aseen tyypin kiellettyyn tai sallittuun. Lisäksi ne, joilla ei ole A-kategorian lupaa, tulisi luovuttaa normaalikokoiset lippaat valtiolle ilman korvausta. Tuollaisia lippaita on Suomenkin SA-kaupasta myyty viimeaikoina tuhansia, jopa 20000. Lisäksi muista kaupoista ja ulkomailta tilatut päälle.

Tuolla jaottelulla ei saavuteta yhtään mitään, ja toisekseen jo perustuslaki suojaa omaisuutta sen verran, ettei sitä tarvitse vastikkeetta luovuttaa edes valtiolle.

Toimituksen poiminnat